Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/bezdan.rs/mz/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Vesti Bezdan Hírek - Bezdánról

Bezdánról

A település történetét 1305-ig vezethetjük vissza, amikor a forrásokban Battyán néven létezett település ezen a tájon és majd csak a török időkben módusul a Bezdán névre. A neve bizonyosan a középkori szerb betelepülőktől származik, akik a Dunára asszociálva a szerb örvény szóból származtatták.

x

Utcakép (Fotó: Bezdán Online, Panoramio)

A magyar honfoglalást és megtelepülést követően számos jelentős település és kisebb falu alakult ki a térségben, ám a mohácsi vészt követően ezek sorra elnéptelenedtek.

A települést elsőként 1579-ben említik a török adókönyvek Bendánként. Ezidőtájt szerb betelepülők lakták be a falut, akik a Rákóczi-szabadságharc idején (1703-1711) távoztak. Majd három-négy évtized eltelte után Zala, Veszprém, Baranya és Tolna vármegyéből katolikus magyarok telepedtek le. Újabb két évtized elteltével szlovák, német, horvát és szerb telepesek is érkeztek a településre. Ezek a családok a németek kivételével hamarosan a magyarság köreibe olvadtak.

Bezdán 1772-ben mezővárosi rangot kapott, illetve ekkor már évi négy alkalommal tarthatott országos vásárt. Majd a 19. században a polgárosodás időszaka köszönt be Bezdánban is, amelyet a pezsgő polgári és társasági élet jellemzett.

A 20. század a település történetének alighanem a legborúsabb időszaka. A második világháborút követően mintegy 700 fős németség tűnt el Bezdánból, de a háborút követő vérrontásoknak nagyszámú magyar áldozata is volt, akik helyére délszlávok érkeztek. A ’90-es évek vérengzései elől 800 szerb talált menedéket Bezdánban, jelentős mértékben megváltoztatva a település etnikai összetételét.

Bázdáni látnivalók és nevezetességek

A falu korai istentiszteleti helye, a Szentháromság kápolna a temetőben található, és a Délvidék legrégebbi népi építészeti értékeként említhető. A kápolna 1710 és 1720 között épült, melyben a törökkor után ferences szerzetesek tartottak misét a helybéli katolikusoknak.

Bendán főutcájának bal oldalán áll a klasszicista homlokzattal épített Szent Simon és Júdás katolikus templom. Első formájában 1740-ben készült el, majd a 19. százaban bővítést hajtottak végre neoromán stílusban. A templom különlegességét a torony kialakítása adja, ugyanis közvetlenül a szentély felett helyezkedik el. A templom oltárképei a védőszentek mellett Nepomuki Szent Jánost és a Szent Családot ábrázolják.

A Ferenc-csatorna

A Kiskőszeg (Batina) felé vezető útról letérve található a Ferenc Királyról elnevezett Ferenc-csatorna, melynek zsilipje 1856-ban készült el és ma ipari műemléknek számít. Ez a zsilip biztosította a Dunát a Tiszával összekötő csatorna vízellátását, amely nem csak a keletről nyugatra tartó hajózási útonalakat rövidítette le 227 kilométerrel, de a mocsarak lecsapolásában is jelentőséggel bírt.

A Ferenc-csatorna Bezdánnál

A Ferenc-csatorna Bezdánnál (Fotó: lav61, Panoramio)

A 19. század folyamán a földművelésre berendezkedett délvidéki lakosság számára hatalmas károkat okoztak az áradások. A probléma megoldása érdekében az Angliából hazatért Kiss József kincstári mérnök és öccse, Gábor kezdeményezése alapján lecsapoló árkok építésébe kezdtek, ezután 1793-tól komoly munkálatok kezdődtek, melynek eredményeképpen 1802-ben átadták rendeltetésének a Ferenc-csatornát. A csatorna Bezdántól Becséig húzódik mintegy 118 km hosszan, átlagosan 16 méteres szélességgel és 2 méteres mélységgel. A csatorna a hajózási útvonalakat 227 kilométerrel rövidítette meg, illetve a lecsapolásoknak köszönhetően hatalmas földterületek váltak művelésre alkalmassá.