Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/bezdan.rs/mz/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Vesti Bezdan Hírek - HAVIJEGY AZ UTAZÓ KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK

Home

HAVIJEGY AZ UTAZÓ KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK

     A gyermekek és diákok alapvető-és póttámogatásáról szóló határozat (Zombor Város 2012/12-es és 2013/2-es számú Hivatalos Lapja) és a polgármester 2014.08.25-i, 114-73/2014-II számú végzésével összhangban

 

ÉRTESÍTJÜK

AZ UTAZÓ KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKAT

 

akik

 

  1. Zombor Város területén járnak középiskolába, és Zombor városbeli falvakban és városmenti településeken élnek, vagy
  2. Zombor Város területével határos községbe vagy városba járnak középiskolába (Kula, Apatin, Hódság, Szabadka, Topolya) és Zombor Város területén élnek, hogy

 

útiköltség térítésre jogosultak, éspedig a

 

            I. ZOMBOR VÁROSBA UTAZÓ DIÁKOK

     

            Útiköltség térítésben részesülnek, éspedig 40% az I. és II. övezetre, és 50% a III. és IV. övezetre vonatkozóan, mely bérletjegyek átvehetők minden munkanapon a zombori Szevertrans AT tolóablakjánál azzal, hogy fel kell mutatniuk a bizonylatot a beiratkozás tényéről és az útszakaszról.

            Azok a diákok, akik olyan családban élnek, melyek szociális pénzbeli juttatásban részesülnek, vagy a diák fejlődésben akadályozot, vagy nem részesül szülői gondoskodásban joguk van 100% költségtérítésre, melyre vonatkozóan el kell juttatniuk az iskola titkárságának a szociális pénzsegélyre vonatkozó végzést, illetve a gyámságra vonatkozó végzést, vagy hogy más családban van godnozáson, illetve fejlődésben akadályozott, éspedig legkésőb 2014.09.05-ig, szeptemberre vonatkozóan, illetve a hónap végéig a következő hónapot illetően - a teljes tanévben.

 

 

            II MÁS VÁROSBA UTAZÓ DIÁKOK

 

            Útiköltség térítésre jogosultak az autóbuszjegy havi árának 40%-ban, lakóhelyüktől az iskoláig, illetve 100%-os összegben, amenyiben szülői gondoskodásba nem részesülnek, vagy olyan családban élnek, mely szociális penzsegélyben részesül.

 

 

            A havi bérlet költségtérítési igénylését Zombor Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélfogadó Irodájában (11-es és 12-es tolóablak) kell átadni, melyhez a következőket kell melékelni:

 

            - az iskolától kapot bizonylatot a beiratkozás tényéről

            - anyakönyvi kivonat fénymásolatát, vagy az illetékes gyámsági szerv végzését,

            - a diák lakóhelyi bejelentkezését,

            - az igénylő személyazonosági igazolványának fénymásolatát, vagy lakóhelyi bejelentkezését,

            - az igénylő folyószámlájának fénymásolatát,

            - a diák havi bérletének fénymásolatát,

            - a szociális központ szociális pénzbeli juttatásra vonatkozó végzésének fénymásolatát (amenyiben a diák családja ebben részesül).

 

            A költségtéritési havi bérletjegyre való jogot ara a hónapra vonatkozóan ismerik el, melyben az igénylést átadták, amenyiben azt a hónap 5-ig tették meg a Városi Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában, illetve a következő hónaptól, amenyiben az igénylést 5-e után adták át, a teljes tanévre vonatkozóan.

 

AZ OKTATÁSI ÜGYOSZTÁLY VEZETŐJE

Todorić Goran